Chwilówki w czasach koronawirusa. Czy pożyczkobiorcy mogą zawiesić spłatę rat?

Rok 2020 wszystko postawił na głowie. Pandemia koronawirusa wywołała ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Wiele firm wpadło w tarapaty finansowe, inne ogłosiły upadłość, a pracownicy z dnia na dzień stracili pracę i środki do życia. Wakacje kredytowe i obniżenie stóp procentowych to pomoc skierowana do tradycyjnych, bankowych kredytobiorców, którzy w związku COVID-19 znaleźli się w krytycznej sytuacji finansowej. Ale nie tylko banki udzielają pożyczek. Wiele osób spłaca także pożyczki pozabankowe – chwilówki. Czy mogą liczyć na pomoc? Jeśli tak, to na czym owa pomoc polega?

Wakacje kredytowe? To nie jest takie proste

W Polsce jest wielu klientów korzystających z ofert pozabankowych pożyczek, jakie mają dla nich różne firmy finansowe. Polacy w 2019 roku podpisali 2,5 mln umów na szybkie pożyczki. Łączna kwota finansowego wsparcia wyniosła według danych BIK 7,1 mld zł. Większość umów jest krótkoterminowa, co oznacza, że okres spłaty pożyczki nie jest dłuższy niż 30 dni. W takim przypadku o wakacjach kredytowych czy zawieszeniu spłaty po prostu nie ma mowy. Zwłaszcza, że pożyczka jest jednorazową formą dofinansowania. Ale, ze względu na wyjątkową sytuację gospodarczą, pożyczkodawcy z sektora pozabankowego wyszli naprzeciw swoich klientów i przedstawili im własne propozycje.

Co proponują firmy pożyczkowe w związku z pandemią COVID-19?

W marcu 2020 roku organizacje zrzeszające pozabankowe instytucje pożyczkowe: Związek Przedsiębiorców Finansowych (ZPF) oraz Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF), biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację gospodarczą w Polsce, a także działania banków w tej sprawie, podjęły kroki pomocowe skierowane do klientów firm pożyczkowych. Umożliwiły:

  • zawieszenie spłaty rat: kapitałowych, kapitałowo-odsetkowych na 1 miesiąc oraz możliwość przedłużenia o kolejny okres;

  • przesunięcie daty spłaty rat pożyczki;

  • wydłużenie okresu spłaty rat pożyczki, na jaki została zawarta umowa;

  • obniżenie raty kapitałowo-odsetkowej maksymalnie do 2 miesięcy z możliwością wydłużenia czasu, na który została zawarta umowa, a także przedłużenia na następny okres;

  • niepobieranie odsetek za zwłokę od dnia złożenia wniosku przez klienta, a w sytuacji, gdy klient zalega z płatnością raty, przez okres, który został z nim uzgodniony indywidualnie.

  • Pomoc w zawieszeniu i spłacie chwilówki zależy jednak od pożyczkodawcy.Skutki koronawirusa odczuje każdy – tutaj nie ma żadnych złudzeń. Najbardziej poszkodowani są przedsiębiorcy, którzy nie mogą prowadzić swojej działalności. Drugą grupą są zleceniobiorcy. Ci klienci mogą z powodzeniem wnioskować o pomoc w spłacie pożyczki, ponieważ znaleźli się w najgorszej sytuacji finansowej. Za rozpatrzenie wniosków firmy pożyczkowe nie pobierają opłat i prowizji. Klienci mogą dokumenty składać w bezpiecznej formie elektronicznej.

Czy taka pomoc jest dla wszystkich klientów i czy każda firma jej udzieli?

Opisane rozwiązania są tylko i wyłącznie rekomendacją dla firm zrzeszonych w Związku Przedsiębiorców Finansowych (ZPF) oraz Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF). Co to oznacza dla Kowalskiego? Klient musi pamiętać, że firma udzielająca chwilówki tylko może, ale nie musi się do tych wytycznych dostosować. Pod uwagę brana jest więc specyfika każdego produktu finansowego. Gdy pożyczkobiorca ma w swojej ofercie wyłącznie darmowe pożyczki na 30 dni dla nowych klientów, odroczenie spłaty raty na pewno nie będzie możliwe. Klientowi pozostaje w takiej sytuacji podpisanie aneksu do umowy z nowymi warunkami spłaty. Jednym z nich będzie wydłużenie okresu spłaty raty chwilówki. By w ogóle skorzystać z pomocy należy udokumentować trudną sytuację, jaka nastąpiła w związku z pandemią koronowirusa. Tutaj zadecyduje na przykład: brak możliwości wykonywania pracy, brak dochodu lub drastyczne zmniejszenie dochodu, co jednoznacznie decyduje o terminowości w spłacie pożyczki lub nawet jej raty. Ułatwienia są skierowane również do osób, które dotychczas nie miały zaległości w realizowaniu zobowiązań. Odsetki za nieterminowość i brak odroczenia w spłacie chwilówki nie należą się osobie, która przez wybuchem pandemii była zadłużona.

W jaki sposób można zawiesić raty pożyczki?

Przede wszystkim należy szybko reagować na swoje problemy finansowe i skontaktować się ze swoim pożyczkodawcą. Na indywidualnym profilu klienta lub na stronie internetowej firmy udzielającej kredytów chwilówek, powinny być wskazówki w tej sprawie. Jeśli takich informacji nie będzie, można zadzwonić na infolinię i zapytać o dostępną pomoc w związku ze złą sytuacją z powodu pandemii COVID-19.