Co różni chwilówkę od tradycyjnego kredytu?

Życie na kredyt nie jest niczym nienormalnym w dzisiejszych czasach. Wiele osób korzysta więc chętnie z pożyczek w chwili, gdy z różnych powodów brakuje im niezbędnych środków finansowych. Bywa jednak tak, że możliwość wzięcia tradycyjnego kredytu bankowego po prostu nie istnieje. Brak płynności finansowej, BIK, KRD… wszystko wpływa na negatywną decyzję banku. Czy w takiej sytuacji można otrzymać dodatkową gotówkę? Jeśli tak, to w jaki sposób i skąd? Co różni chwilówkę od tradycyjnego kredytu?

Alternatywne produkty finansowe

Na rynku jest mnóstwo różnych produktów finansowych. Na uwagę zasługują pożyczki, które mogą być długo lub krótkoterminowe, czyli tak zwane chwilówki. Należy je wyraźnie odróżnić od kredytów bankowych. Często jednak pojęcia te są stosowane zamiennie. Dlaczego? Ponieważ obydwa produkty mają tak zwany dłużny charakter. Istotą każdej pożyczki i kredytu jest więc zaciągnięcie długu. Różnią się wierzycielami i zasadami weryfikacji, a także terminami ich spłaty oraz zabezpieczeniem.

Kredyt a pożyczka - różnice

Firmy pozabankowe przede wszystkim nie udzielają kredytów. Są to bowiem instytucje nie posiadające możliwości dokonywania tak zwanych czynności bankowych. Kredyt jest pojęciem zarezerwowanym dla banków. Jego definicja jest zapisana w ustawie Prawo bankowe, w art. 5. Tutaj stwierdza się, że udzielenie kredytu jest czynnością bankową, która niesie za sobą konsekwencje prawe i ekonomiczne dla stron zawartej umowy kredytowej. Umowa kredytowa, zgodnie z art. 69 Prawa bankowego jest zawierana w formie pisemnej i musi zawierać dane takie jak:

• kwota kredytu,

• strony umowy,

• wysokość oprocentowania,

• wysokość prowizji dla banku,

• termin spłaty kredytu.


Cel kredytu jest również precyzyjnie określony. Natomiast pojęcie pożyczki jest szersze. Przede wszystkim taki zastrzyk finansowy może być udzielony przez instytucję pozabankowe, a także osobę fizyczną. Zasady udzielania pożyczek określa Kodeks Cywilny. Co ważne, pożyczona kwota pieniędzy może zostać wykorzystana w dowolnym celu. Pożyczkobiorca nie musi go określać przed zawarciem umowy. Przy niskich kwotach, forma pisemna umowy nie jest wymagana. Umowa pisemna jest zalecana w przypadku pożyczania większych kwot.


Chwilówka – co to jest?

Pożyczki pozabankowe charakteryzują się dużą prędkością ich udzielania, w zasadzie można powiedzieć, że są udzielane prawie od ręki. Posiadają też dość krótki termin spłaty zobowiązania. Chwilówka udzielana jest maksymalnie do 5 tys. zł. Okres spłaty wynosi najwyżej 30 dni. Okres kredytowania dostępny w bankach już tak krótki nie jest. Tak krótki termin udzielenia pożyczki jest niewątpliwie znaczącym atutem w działalności firm pozabankowych. By skorzystać z chwilówki wystarczy nawet samo złożenie elektronicznego wniosku o pożyczkę. Zdolność kredytowa, a także sama sytuacja finansowa, która dotyczy klienta instytucji pozabankowe sprawdzane są zazwyczaj na podstawie oświadczeń lub odpowiednich dokumentów złożonych przez konsumenta. Takie o świadczenie klient składa we wniosku o pożyczkę.

Zalety chwilówek

Przede wszystkim jest to szybka i prosta procedura online. Pożyczka niemal od ręki wpływa na konto. Kolejnym plusem, jaki wpływa na konto chwilówek, jest wysoka przyznawalność pożyczek online. Uzyskują je bowiem osoby, które nie mają idealnej historii kredytowej w bazach BIK SA, BIG SA, CBDB, KRD. Pożyczkę mogą też dostać klienci, którzy nie mają stabilnych dochodów finansowych lub są bez stałego zatrudnienia na umowę o pracę. Zaletą jest także uproszczona procedura weryfikacyjna dot. zdolności oraz wiarygodności pożyczkobiorcy. Wnioskodawca nie musi dostarczać odpowiednich dokumentów, by potwierdzić swoją sytuację finansową. Poza tym pożyczkodawców obowiązuje zachowanie poufności. Chwilówki działają przez cały tydzień, przez 24 godziny na dobę. Pieniądze można otrzymać nawet w najbardziej kryzysowej sytuacji. W parabanku wiek nie stanowi również żadnych przeciwwskazań do uzyskania wsparcia finansowego.