Na co zwrócić uwagę podpisując umowę o chwilówkę?

Chwilówki kojarzą się nam z łatwym sposobem na uzyskanie pożyczki, która w tradycyjnym banku wiąże się z długą procedurą i wygórowanymi wymaganiami. Szybki proces jej przyznawania i minimum formalności mogą uśpić naszą czujność. Jednak tak samo, jak w przypadku każdego produktu finansowego podstawą jest odpowiednie przeanalizowanie umowy i sprawdzenie każdego zapisu. Na co zwrócić uwagę i co umowa powinna zawierać?

Co to jest i co powinna zawierać umowa pożyczki bankowej?

Zacznijmy od podstaw: czym jest umowa pożyczki? To dokument przygotowany w tej sytuacji przez instytucję pozabankową, w której pożyczkodaw    ca zobowiązuje się do przekazania pożyczkobiorcy określonej w umowie sumy pieniędzy. Pożyczkobiorca w tym samym dokumencie zobowiązuje się do spłaty zobowiązania na określonych warunkach, łącznie z odsetkami i pozostałymi kosztami naliczonymi przez pożyczkodawcę.

Jakie dane musi zawierać umowa pożyczki?

Każda umowa pożyczki, również określająca warunki otrzymania chwilówki, musi zawierać podstawowe dane obu stron. Jednoznacznie należy określić, kto otrzymuje pożyczkę i jaki podmiot gospodarczy pożyczki udziela. Nie może zabraknąć informacji spisanych z dowodu osobistego oraz danych firmy, takich jak: nazwa, adres siedziby, osoba reprezentująca pożyczkodawcę, NIP, REGON, KRS. Na końcu umowy niezbędne będą podpisy, a dobrą praktyką są również parafki na każdej ze stron dokumentu.

Najważniejsze paragrafy umowy o pożyczkę pozabankową

Wstęp do umowy określa strony biorące udział w transakcji i musi zawierać wyżej opisane dane. Następnie znajdują się paragrafy dotyczące opisu samej pożyczki. Znajduje się tam najczęściej:

  • kwota pożyczki,

  • daty obowiązywania dokumentu,

  • dokładne daty wskazujące, od kiedy zapisy obowiązują i kiedy wygasają.

Koszty pożyczki

Jedną z najważniejszych części umowy z punktu widzenia pożyczkobiorcy będzie paragraf dotyczący kosztów pożyczki. To tutaj musi znajdować się dokładne wyliczenie tego, ile finalnie chwilówka kosztuje. Konieczne jest wskazanie wszystkich dodatkowych opłat:

  • prowizja za udzielenie pożyczki,

  • odsetki,

  • ewentualne ubezpieczenie,

  • opłaty przygotowawcze,

  • opłaty operacyjne.


W podsumowaniu powinno znaleźć się wyliczenie całkowitego kosztu pożyczki wyrażanego za pomocą RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania).


Uwaga: koszty pożyczki powinny również określać która strona płaci podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)!

Zasady spłaty pożyczki

Kolejną istotną częścią umowy będzie ta określająca zasady, na jakich pożyczka musi zostać spłacona. Tam koniecznie powinny być opisane raty, terminy oraz forma zwrotu pieniędzy. Jeśli chwilówka rozłożona jest na większą ilość rat, dobrze, aby do umowy dołączony był załącznik zawierający harmonogram spłat.

Dodatkowe informacje mające wpływ na spłatę pożyczki

Wyżej wymienione kwestie to absolutne podstawy przy każdej umowie pożyczki. Jednak często diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego warto przeczytać całość i zwrócić uwagę na paragrafy zawierające informacje na tematy takie jak:


Zabezpieczenie pożyczki – jeśli jest wymagane przez instytucję pozabankową, musi być bardzo szczegółowo opisane. Mogą tu pojawić się weksle, poręczenia, zastawy, oraz klasyczne ubezpieczenia.


Wcześniejsza spłata lub przedłużenie terminu spłaty – to kwestie bardzo praktyczne, o których często nie myślimy podczas podpisywania umowy. To duży błąd. Umowa powinna określać, kiedy i w jaki sposób możliwa jest wcześniejsza spłata pożyczonych pieniędzy oraz to jaki będzie miała wpływ na koszty pożyczki. To samo dotyczy opcji przedłużenia terminu spłaty. Dobrze, aby było to określone w podpisywanej umowie.


Nieterminowa spłata – w tym paragrafie często kryją się dość wysokie opłaty związane z wysyłaniem monitów, naliczaniem odsetek karnych oraz windykacji. Oczywiście nie będą one negocjowalne, ale warto zdawać sobie sprawę z czyhających na nas dodatkowych kosztów.


Odstąpienie od umowy – ta informacja powinna znajdować się w każdej umowie pożyczki. Polskie prawo gwarantuje nam taką możliwość do 14 dni od podpisania umowy, a dokument powinien określać warunki odstąpienia, a także określać formę powiadomienia pożyczkodawcy o tym fakcie.


Wypowiedzenie umowy – tutaj powinny znaleźć się wszystkie informacje opisujące sytuacje, w których niedopełnienie obowiązków jednej ze stron skutkować będzie wypowiedzeniem umowy.


-


Umowa pożyczki pozabankowej powinna być tak samo szczegółów przeanalizowana, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych produktów finansowych. Co więcej, wiele firm oferujących niedrogie pożyczki nakłada na pożyczkobiorców bardzo wysokie opłaty dodatkowe i to właśnie z nich należy zdawać sobie sprawę przed złożeniem podpisu.